Verdensbeste.no
Verdens Beste Presenterer

Verdens Beste Valgkampssang!

Tell it like it is!

Det Beste Partiet, Besti Flokkurinn, tok makta i Reykjavik etter finanskrisa i 2008 med denne juvelen av ein valgkampsang i 2010. Ordfører Jon Gnarr (avbilda på toppbiletet under Island si Pridefeiring i 2011, dalli58/Flickr), Besti Flokkurinn, var ordfører til 2014.

Her er den: Verdens Beste Valgkampssang!

Anbefaler også dette intervjuet: